* ESC ile Kapatabilirsiniz×

Cookie Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası'nın amacı ('Gizlilik Politikası'), Ida Consulting ('Şirket') tarafından işletilmekte olan www.bosphorussorgun.com internet sitesi ('Site') ile mobil uygulamasının (hepsi birlikte 'Platform' olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Platform kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri ('Veri Sahibi') tarafından Şirket ile paylaşılan veya Şirket'in, Veri Sahibi'nin Platform'u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

İşbu başlık altında, Şirket tarafından işlenen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında 'kişisel veri' ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilecektir.

Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Şirket, kişisel verileri, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek ilgili kişilere önerilmesi; doğrudan ve dolaylı pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ve bu amaçlarla Şirket'in temsilcileri, çözüm ortakları ve hizmet aldığı üçüncü kişilere aktarılması için işleyebilecektir.

Şirket, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi'nin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

Verilere Kimler Erişebilmektedir?

Şirket, kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Şirket'in hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Şirket ayrıca, işbu Gizlilik Politikası'nda belirtilen amaçlar dahilinde verileri Şirket iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara aktarabilecektir.

Şirket, veri sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), veri sahibinin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası'nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Veri sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların veri sahibinin kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında

Kanun'un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından www.bosphorussorgun.com adresinde yer alan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndabelirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde olabildiğince kısa sürede ve her halükarda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket'in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Veri sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Platform'un işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirket, veri sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, Şirket, veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası'nda ifade edilen şartlarda,

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Şirket, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Platform üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Çerezler (Cookie'ler)

Veri Sahipleri'nin Platform'dan en verimli şekilde faydalanabilmesi ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi için Platform'da Çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookie'leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak Platform'u kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org e www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

Teknik Çerezler

(Technical Cookies)

Teknik çerezler ile Site'nin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Otantikasyon Çerezleri

(Authentication Cookies)

Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak Site'ye giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin Site'de ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

Flash Çerezleri

(Flash Cookies)

Site'de yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.

Kişiselleştirme Çerezleri

(Customization Cookies)

Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Analitik Çerezler

(Analytical Cookies)

Analitik çerezler ile Site'yi ziyaret edenlerin sayıları, Site'de görüntülenen sayfaların tespiti, Site ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

Çerez

Açıklama, Süre ve Tercihler

Analitik Çerezler

Reklam Amaçlı

Davranışsal ve hedef odaklı reklamların ziyaretçilere gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Pazar Analizi

Pazar analizi yürütülmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Kampanya/Promosyon

Kampanyaların etkisinin hesaplanması için kullanılmaktadır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Facebook

Bu tür çerezler, Facebook üyelerinin (veya üye olmayan kişilerin) pazar analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesini sağlar.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Twitter

Bu tür çerezler, sosyal medya ağlarına üye olan veya olmayan kişilerin, pazar analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesi için kullanılır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Google Analitikleri

Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar.

Sitemiz, Google Analitik çerezleri kullanmaktadır. Söz konusu çerezler ile toplanan veriler, ABD'de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve söz konusu veriler Google'ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir. Google'ın analitik veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunması konusundaki ilkeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Çerezlerin Kontrolü

https://tools.qooqle.com/dlpaqe/qaoptout

Teknik Çerezler

Oturum

Oturum çerezleri oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Yük Dengeleme

Yük dengeleme çerezleri, yükü dağıtarak sunucu yükünü azaltmak için kullanılır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Güvenlik

Güvenlik çerezler, güvenlik kontrolleri için kullanılır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Dolandırıcılık Tespiti

Tıklama hilelerinin tespit edilmesi için kullanılmaktadır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Otantikasyon Çerezleri

Kullanıcı Kimliği

Kullanıcı kimliği çerezler, kullanıcıların yalnızca kendi bilgilerini görmeleri için kullanılır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Kişiselleştirme Çerezleri

Dil

Kullanıcının seçtiği dili kaydeder ve buna uygun seçenekler sunar.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Mobil

Eğer kullanıcı Siteyi mobil bir cihazdan ziyaret ediyorsa, ana web sitesini göstermek için kullanılır. (Örneğin, cihazın Flash'ı etkinleştiridiği), ya da Flash'a ihtiyaç duymayan bir mobil sitede olduğunu. Kaynak site kullanıcının tercihlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için kaydedilir.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Flash Çerezleri

Flash çerezleri

Oynatılacak ses ve video içeriklerini etkinleştirir.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Veri sahipleri, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılan tarayıcı bu imkanı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır.

Çerezlere ilişkin tercihlerin, kullanıcının Platform'a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari:

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Veri Sahibi'ne herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

WELCOME TO THE

НАШ ОТЕЛЬ

Отель Bosphorus Sorgun расположен на морском побережье и реке Манавгат, в регионе, который питает все природные и исторические красоты Средиземного моря в Сиде, Анталья.

Расстояние до пляжа 150 м.

ГЛАВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Босфор Соргун Отель / 5 Звезд
Дата открытия: 25.04.2017
Etit Emiroğlu Tur. ISL. Tic. ТАК КАК.
Построить на 20.000 квадратных метров
Частный пляж: 250 м от отеля; песок (морская галька)

СЕРВИС ПО СИСТЕМЕ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО +
ПИТАНИЕ
Завтрак 07:00 - 10:00 ресторан Bosphorus
Поздний завтрак 10:00 - 11:00
ресторан Bosphorus
"Гьозлеме" турецкая выпечка 12:00 - 15:45 Gözleme House пляж
Обед 12:30 - 14:30 ресторан Bosphorus
Закуски 12:00 - 16:00 Пляж
Закуски 12:00 - 16:00 бассейна
Блины 16:00 - 17:00 бассейна
Кондитерские изделия (торты,выпечка,печенье) 10:00 - 18:00 Down Lobby
Patisserie Service
Ужин 18:30 - 21:30 ресторан Bosphorus (СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ДРЕСС-КОДА В ГЛАВНОМ РЕСТОРАНЕ)
Печёные изделия 16:00 - 17:00 Пляж
Закуски (суп) 23:30 - 02:00 ресторан Bosphorus
Ранний завтрак 02:00 - 06:00 ресторан Bosphorus
Мороженое 16.00 - 17.00 возле бассейна бассейна
В наших ресторанах действует система dress-code в соответствии с которой запрещен вход в купальных костюмах и шортах.
Блюда в нашем ресторане турецкой и международной кухни, которые подаются как шведский стол.
Рестораны А Ля Карте
Turquoise Restaurant (Итальянская кухня) 19:00-21:30 Гости имеют возможность бесплатно посетить A'la Carte ресторан один раз
Mangal Restaurant (Турецкая кухня) 19:00-21:30 за все время прибывания в отеле при проживании не менее 7 дней. 7 дней
Бронирование столика в ресторанах производится на стойке связей с гостями.
Soboro Restaurant (Азиатская кухня) 19:00-21:30 с 10:00 до 12:00
К посещению допускаются взрослые и дети от 12 лет.
НАПИТКИ
Лобби Бар 10:00 - 00:00
Бар у бассейна 10:00 - 19:00
Бар на пляже 10:00 - 18:00
Нижний лобби бар 24 часа ( -2 этаж- после 00:00 часов все напитки платные)
Мини бар (безалкогольные напитки) Пополняется ежедневно бесплатно
УСЛУГИ И СЕРВИС
Бесплатные услуги и сервис
Сейф Дневная анимация
Интернет по всей территории отеля
паровая баня 09:00 - 18:30 (зарезервировать) водные горки - 10.00-12.00/14.00-17.00
Сауна 09:00 - 18:30 (зарезервировать) Настольный теннис
Турецкмй хамам 09:00 - 18:30 (зарезервировать) Спорт инвентарь (дартс, боча, настольный теннис, мини гольф, мини боулинг, Пневматическая винтовка)
Фитнес центр 07:00 - 19:00 Более детальную информацию вы можете получить на информационных стойках или у команды анимации.
Фитнес тренер 09:00 - 13:00 & 15.30-17.30 - спорт.обуви
Дополнительные / Платные услуги и сервис
Врач Спа и салон красоты
Свежие фруктовые соки Парикмахерская
Телефон, факс, фотокопии, почтовый сервис Рум сервис ( 00:00-07.00)
Прачечная Магазины
Элитные напитки
Водный спорт
ВАЖНОЕ/ЭКСТРЕННЫЕ НОМЕРА
ДНИ РАБОТЫ РЫНКОВ
РЕСЕПШН 119 ДИСПЕТЧЕР 0 Сиде: суббота
МЕДИЦИНСКИЙ СЕРВИС 158 ГЕСТ РЕЛЕШН 191 Манавгат: понедельник, четверг
СПА ЦЕНТР 160
В отеле Bosphorus Sorgun время заезда с 14:00, время выезда до 12:00
Карточки на потоленца выдаются при заезде на стойке ресепшн.
Пляжные полотенца выдаются один раз в день на стойке спа центра с 09:00-18.30 часов, используя карточку для полотенец.
Согласно закону, алкоголь не выдается лицам, не достигшим 18 лет.
Администрация оставляет за собой право менять время работы магазинов и других развлечений.
В каждой комнате есть сейфы для хранения ценных вещей.
Администрация отеля не несет ответственность за утерянные вещи.
Родители несут полную ответственность за своих детей.
Бронирование шезлонгов на пляже и на бассейне не запрещено. e запрещено
Пользование утюгом в номере по технике безопасности запрещено.
В ночное время купание в море и в бассейне запрещено для Вашей безопасности и здоровья!
Для своевременного оказания сервиса Уборка номеров следите пожалуйста чтоб Вами не была нажата кнопка "Не беспокоить".
Уважаемые гости!
Прослушивание музыки на устройствах не разрешено, т.к. это может нарушать отдых других гостей.

КОНЦЕПЦИЯ

Наши услуги

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

По концепции отеля, все местные алкогольные напитки и безалкогольные напитки бесплатно с 10.00 до 00.00.


БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

Полотенца, Горки, Крытый бассейн, Джакузи, Хамам, Парная, Сауна, Вайфай на всей территории, мини-бар, сейф, чайный набор в номерах, рестораны а ла карт, сервис на пляже.

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

Игровой салон, процедуры СПА, массаж, парикмахерская, прачечная, телефон, факс, ксерокопия, услуги врача, водный спорт, заказы в номер.

Для бронирования и информации колл-центра

Онлайн бронирование

Бронирование происходит сейчас! Легкий, быстрый и безопасный

КОНТАКТ

Cвязаться с нами

Сиде, Соргун / Анталья, Турция

Boğaz Mevki No:31

info@bosphorussorgun.com

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ

Как нас найти и следовать за нашими последними новостями в интернете.
пожалуйста, нажмите подробнее ...please click for gallery...1ruзагрузка. Пожалуйста, подождите. 12our-hotel-ru1our-hotel-ru,,1SORGUN • SİDEsub 1